Waarom zijn werkgevers hun werknemers een vast loon verschuldigd als zij een verzekering afsluiten?Waarom zijn werkgevers hun werknemers een vast loon verschuldigd als zij een verzekering afsluiten?

Werknemersvoordelen worden in ruime zin gedefinieerd als een soort betaling die werkgevers naast het normale loon aan hun werknemers betalen en die verder gaat dan het gebruikelijke weekloon. De term is niet beperkt tot uitkeringen, maar omvat ook verzekeringen en belastingvoordelen. Het belang en de betekenis van employee benefits zijn toegenomen met de groei van zowel bedrijven als de economie in het algemeen. Werknemers die dezelfde voordelen krijgen als zij in twee verschillende bedrijven tegelijk werken, zijn vaak terughoudend om van het ene bedrijf naar het andere over te stappen als hun banen en voordelen hetzelfde zijn, en dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

employee benefits

De employee benefits zijn een integraal onderdeel van het totale beloningspakket dat werknemers wordt aangeboden en daarom zijn employee benefits een belangrijk marketing- en wervingsinstrument voor werkgevers geworden. Bedrijven bieden hun werknemers aantrekkelijke pakketten aan, die onder meer bestaan uit functiewaarderingen, gratis maaltijden, medische dekking, betaalde vakantiedagen, betaalde opleidingen en bijscholing, en nog veel meer. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een stimulans voor werknemers, die anders wellicht niet graag bij hun werkgever in dienst zouden treden of verder zouden willen gaan, vanwege de verschillen in pakketten en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het belang van secundaire arbeidsvoorwaarden gaat verder dan de tastbare voordelen voor de werknemers en omvat ook de werkgevers in de vorm van een lagere belastingaanslag, alsmede de perceptie van een veiligere werkomgeving.

Velen denken dat secundaire arbeidsvoorwaarden alleen de werkgever ten goede komen. In werkelijkheid profiteren ook de werknemers van het arbeidsvoorwaardenpakket, omdat het de stress vermindert die gepaard gaat met het zoeken naar een nieuwe baan, en omdat het hen betere loonpakketten biedt. Veel werkgevers begrijpen ook de waarde van secundaire arbeidsvoorwaarden, aangezien uit studies blijkt dat werknemers die regelmatig salarisverhogingen krijgen, doorgaans beter presteren op hun werk dan werknemers die dat niet krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat employee benefits het meest gewild zijn als het gaat om het vinden van een nieuwe baan in de huidige economie.